พัดลมส่ายรอบตัว

พัดลมส่ายรอบตัว

เย็นสบายรอบทิศทาง ด้วยพัดลมส่ายรอบตัว ติดตั้งง่ายกระจายสายลมเย็นแรง
ได้อย่างทั่วถึง สวยทุกมุมมองด้วยโทนสีสบายตา ลงตัวทุกพื้นที่ที่ติดตั้ง
พร้อมเลือกพลังลมเย็นแรงเต็มพลัง แบบเฉพาะที่หรือแบบอย่างต่อเนื่อง

catalog

ขนาด 16 นิ้ว

ขนาด 18 นิ้ว