Tower Classic

Tower Classic

฿ 1988
  • ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ
  • ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ
  • ปรับรัศมีการส่ายได้ 3 ระดับ คือ มุมส่ายแบบแคบ 60 องศา แบบปานกลาง 120 องศา และแบบกว้าง 180 องศา
  • TEMPERATURE DISPLAY แสดงอุณหภูมิบริเวณโดยรอบพัดลม
  • ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
  • ระบบไฟส่องสว่าง ปรับความสว่าง เพิ่มลดและเปลี่ยนสีไฟส่องสว่างได้ 4 สี ได้แก่ สีขาว, สีฟ้า, สีชมพู, สีเขียว
  • เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์
  • มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง
  • ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
  • ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จำนวน
รีโมทคอนโทรล
ตั้งเวลาเปิด-ปิด
ระบบไฟส่องสว่าง
เทอร์มอล ฟิวส์
บอล แบริ่ง
รับประกันมอเตอร์ และแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 ปี
สเปค
เอกสารต่างๆ
© 2022 Hatari . All rights reserved. VER: 0.9
Live แชท